Butarose

ABOUT US

uk
Butarose limited is a private investment company based in London seeking to invest in exciting businesses and projects. Specific interests in the UK are centred around property development and investing in start-up businesses. The company has very strong connections to the emerging market of Azerbaijan and offers unique access to this vibrant country. We are interested in exploring exciting and inspiring investment opportunities both at home and abroad, seeking to collaborate on projects at a variety of scales and stages of development.az
Butarose Londonda yerləşən və layihələri sərmayeləşdirən bir şirkətdir. Birləşmiş Krallıqda yerləşən şirkətin başlıca marağı əmlak və biznes işlərinin təkmilləşdirilməsinə yönəlib. Şirkətin Azərbaycandakı ticarət şəbəkələri ilə də sıx əlaqələri var və bu aktiv ölkəyə tez bir zamanda giriş etməyi təklif edir. Biz həm öz ölkəmizdə həm də xaricdə sərmaye qoyuluşunun daha da artırılması işində maraqlıyıq və daha böyük miqyasda layihələr həyata keçirməyi planlaşdırırıq.ru
Компания с ограниченной ответственностью butarose является инвестиционной компанией, основанной в Лондоне, вкладывающей инвестиции в бизнес проекты. Особый интерес сконцентрирован на частном развитии и вложении инвестиций в начинающий бизнес. Компания поддерживает крепкие связи с рынком Азербайджана и предлагает уникальный доступ к этой развивающейся стране. Мы заинтересованы в активном развитии вложений как дома так и за границей, сотрудничестве над проектами в любом уровне масштаба и развития.